منابع رسانه ای از امضای قراردادی مبنی بر اجاره جزیره سقطرا واقع در جنوب یمن توسط امارات به مدت ۹۹ سال خبر می دهند.

به گزارش پرس شیعه، شبکه المیادین به نقل از منابع غربی از عقد تفاهم نامه ای میان مقامات اماراتی با منصور هادی رئیس جمهور فراری یمن خبر می دهند.

طبق این گزارش، طبق این توافق جزیره «سقطرا» در جنوب یمن به مدت ۹۹ سال توسط ابوظبی اجاره می شود. منابع مذکور بیان کردند: ابن توافقنامه در حقیقت پاداش امارات برای مشارکتش در جنگ یمن به شمار می رود.

به گفته این منابع، جزیره سقطرا تحت نظارت مستقیم آمریکا قرار خواهد گرفت. هدف این توافقنامه ایجاد پروژه های اقتصادی، سرمایه گذاری، گردشگری و کشتیرانی عنوان شده است.