بعضی از جایگاه‌ های سوخت در پایتخت اندونزی، در ماه مبارک رمضان به مشتری‌ های خود در مقابل خواندن یک جزء قرآن، مقداری بنزین مجانی می‌دهند!

به گزارش پرس شیعه به نقل از “الغد پرس”، این طرح باعث شده است که بعضی از جایگاه‌های سوخت در جاکارتا با استقبال گسترده‌ای روبرو شوند.
شرکت نفت و گاز دولتی “برتامینا” در اندونزی با این اقدام امیدوار است که شهروندان را به قرائت قرآن تشویق کند.
در بعضی از جایگاه های سوخت به همین منظور نمازخانه‌هایی ایجاد شده است.
کسی که خواستار شرکت در این برنامه است، باید قبل از آغاز خواندن یک جزء قرآن، پرسشنامه‌هایی را پر کند.
البته در این فرایند به مشتری‌ها اعتماد می‌شود، و کسی بر قرآن خواندن آنان در جایگاه سوخت نظارت نمی‌کند.
مسؤول یکی از جایگاه‌های سوخت دراینباره گفت: می‌خواهیم از کسانی که قرآن می‌خوانند تقدیر کنیم، به همین دلیل ۲ لیتر بنزین اضافی برای کسی که یک جزء قرآن بخواند به عنوان پاداش درنظر گرفته می‌شود.
این برنامه تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد.
اندونزی ۲۵۰ میلیون نفر جمعیت دارد و حدود ۹۰ درصد این جمعیت مسلمان هستند.