وزیر کشور گفت: سازمان ملل باید زمینه بازگشت داوطلبانه مهاجران به کشورهایشان را فراهم کند.

به گزارش پرس شیعه؛ رحمانی فضلی در دیدار با فلیپو گرندی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفت: کمیسیر سازمان ملل مرتبا از وضعیت ایران بازدید دارند. در سفر اخیر نیز از اردوگاهی در قم بازدید داشته و مراتب رضایت خود را از اقدامات جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند.

وزیر کشور با اشاره به ضرورت فراهم شدن شرایط بازگشت مهاجران به کشورهای شان گفت: توقع ما از سازمان ملل و کمیساریای عالی این است که زمینه بازگشت داوطلبانه مهاجران به کشورهایشان فراهم شود.

رحمانی فضلی افزود: با توجه به وضعیت پناهندگان در ایران توقع ما از سازمان ملل ارائه کمک های بیشتر در رابطه با وضعیت آموزش، بهداشت و معیشت آنها است. در حال حاضر کمک هایی از سوی سازمان ملل انجام می شود که بسیار ناچیز است.

پس از این بازدید کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در ارائه کمک های بیشتر به پناهندگان به جمهوری اسلامی ایران متعهد شدند.