کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین، انتخاب رژیم صهیونیستی به عنوان رییس کمیته حقوقی مجمع عمومی سازمان ملل را به شدت محکوم کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ در این بیانیه آمده است: مجمع عمومی سازمان ملل متحد در کنار شش کمیته دیگر این سازمان، در قالب کمیته حقوقی خود، مسئول حفظ و صیانت از چارچوبهای حقوقی مصوب همچون حقوق بشر، قوانین وکنوانسیون های بین المللی برای جلوگیری از جنگ و ایجاد صلح در سراسر جهان می باشد.

هم اکنون با تعجب فراوان شاهد یک رخداد بسیار عجیب و زشت در سطح تصمیم سازی برای ریاست کمیته حقوقی توسط رژیمی هستیم که سراسر عمر ۶۸ ساله آن مملو از نقض حقوق بشر، پاکسازی نژادی، نقض قوانین بین المللی و ایجاد تهدید و جنگ در منطقه و جهان است. اگر چه انتخاب این رژیم در این سمت با مخالفت نزدیک به ۸۰کشور اسلامی و آزاده جهان همراه بود ولی گویا سازمان ملل، نظام بین الملل و قدرتهای جهانی پس از رسوایی پس گرفتن نقش سعودیها در ارتکاب جنایت جنگی در یمن علیه کودکان به بهانه مشکل مالی، در صدد است تا چوب حراج به آبروی نداشته خود، ظرف چند دهه اخیر بزند.

گویی دنیا، جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت مظلوم فلسطین از اشغال سرزمین پدری تا کشتار ساکنین، تخریب خانه ها و آواره کردن یک ملت از سرزمین خود را فراموش کرده است. در حالیکه اگر قدرتها و سازمان های بین المللی که جز مهر تأیید بر جنایات استکبار نزده اند، بخواهند این حقایق تاریخی را محو نمایند، ملت های آزاده و مسلمان در سراسر جهان، کارنامه قطور از وحشیگری و ظلم این رژیم را فراموش نخواهند کرد.

آنها قطعنامه های متعدد مجمع عمومی که تبدیل به چند جلد کتاب علیه رژیم صهیونیستی شده است را فراموش نخواهند کرد. مردم دنیا محکومیت رژیم صهیونیستی در محاکم بین المللی از جمله دیوان بین المللی دادگستری لاهه برای برچیدن دیوار حائل نژاد پرستانه و پرداخت خسارت به فلسطینی ها در سال ۲۰۰۴ را از یاد نخواهند برد.

آزادگان جهان گزارش های بین المللی در مورد نقض حقوق بشر و ارتکاب جنایات جنگی از سوی ارتش و سران رژیم صهیونیستی در تهاجم علیه ملت فلسطین در غزه از جمله گزارش گلدستون را در یاد خود خواهند داشت.

خاطره افکار عمومی جهان نمی تواند کشتارهای قانا در سال ۱۹۹۶ و ۲۰۰۶ در مقر سازمان ملل در لبنان را بعنوان یک جنایت جنگی همچون کشتار صبرا و شتیلا در سال ۱۹۸۲ و دیر یاسین و کفر قاسم را از یاد ببرد.

رژیم صهیونیستی با حمایت قدرت ها و همراهی برخی دولت های خود فروخته عرب و سازشکار بر آن است تا با قرار گرفتن بر مسندی نا مشروع احکام مشروع در تثبیت و حفظ موجودیت خود صادر نماید. و حال آنکه اگر دولت ها به این خفت تن بدهند، ملت های آزاده در صدد افشاء ماهیت آنها برخواهند آمد کما اینکه تا کنون برآمده اند و صهیونیستها و همراهان آنها را در سراسر دنیا رسوا کرده اند.

کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین ضمن محکومیت به سخره گرفتن اعتقاد و احساس پاک افکار عمومی توسط سازمان ملل، از تمام اقشار در ایران اسلامی در این ماه مبارک می خواهد که همصدا با خروش جهانی علیه این افتضاح بین المللی، اراده خود مبنی بر مخالفت با این دست رسوایی های آشکار را به اشکال مختلف مطرح و تبیین نمایند.

باشد که درآستانه روز جهانی قدس، ضربه ای باشد بر پیکر پوسیده رژیمی که با این شیوه های مضحک به دنبال توجیه چهره کریه و جنایتکار خود است.

کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین
۲۹ خرداد ۱۳۹۵ – ۱۲ رمضان المبارک ۱۴۳۷