خاخام های تندروی صهیونیست با صدور فتوایی از شهرک نشینان خواسته اند به منظور کوچاندن فلسطینی ها از روستاها و مناطق خود آب آشامیدنی آنها را مسموم کنند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از فلسطین الیوم، خاخام های تندروی صهیونیست طی فتواهایی از شهرک نشینان صهیونیست خواسته اند به منظور کوچاندن فلسطینی ها از روستاها و مناطق خود و یا کشتن آنها، آب آشامیدنی آنها را مسموم کنند.

از سوی دیگر دفتر ملی دفاع از زمین و مقاومت در برابر شهرک سازی نسبت به پیامدها و خطرات این فتاوی صهیونیستی هشدار داد. این دفتر در گزارشی اعلام کرد که هدف از فتوای خاخام های صهیونیست برای مسموم کردن آب شرب فلسطینی ها مجبور کردن ساکنان محلی به ترک روستاها و مناطق خود است تا به این ترتیب شهرک نشینان بر اراضی و زمین های آنها سیطره یابند.

بنا بر اعلام این دفتر «شلومو ملمید» رئیس شورای موسوم به «شورای خاخام های شهرک های صهیونیستی» فتوایی را صادر کرده است که شهرک نشینان صهیونیست را جایز می سازد آب آشامیدنی روستاها و مناطق فلسطینی در تمام کرانه باختری اشغالی را مسموم کنند.

دفتر ملی دفاع از زمین و مقاومت در برابر شهرک سازی در گزارش خود این فتوا را با دیگر فتواهای صهیونیستی که سرقت از شهروندان عرب و همچنین سرقت و تخریب محصولات زیتون فلسطینی ها را جایز دانسته و موجب حوادث زیادی شده بود، مشابه دانسته است.

این دفتر همچنین نسبت به تصمیم کابینه رژیم صهیونیستی برای حمایت مالی جدید به مبلغ ۷۴ میلیون شیکل از شهرک های صهیونیستی که قرار است طی نشست روز یکشنبه به بهانه های مختلف از جمله اوضاع امنیتی صورت گیرد، هشدار داد.

لازم به ذکر است که گزارش سالانه دفتر امور انسانی سازمان ملل که بتازگی منتشر شده است از نتایج نگران کننده ای در خصوص تخریب منازل فلسطینی ها پرده برداشت. در همین راستا «دیوید کاردن» رئیس این دفتر در اراضی اشغالی فلسطین اعلام کرد که روند تخریب منازل شهروندان فلسطینی از سوی رژیم صهیونیستی خطر کوچ اجباری فلسطینی ها را افزایش می دهد.