وزیر امور خارجه چین در گفتگو با همتای آمریکایی خود خواهان پرهیز واشنگتن از دخالت در امور داخلی دولت پکن از جمله مسائل مربوط به تبت شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رویترز، وانگ ئی وزیر امور خارجه چین در تماس تلفنی با جان کری همتای آمریکایی خود، واشنگتن را از دخالت در مسائل تبت که به امور داخلی پکن مربوط است، بر حذر داشت.

طبق اطلاعیه ای که در همین زمینه در وبسایت رسمی وزارت امور خارجه چین منتشر شد، کری نیز به نوبه خود تاکید کرد که هیچ تغییری در سیاست خارجی واشنگتن مبنی بر اینکه تبت بخشی از چین است ایجاد نشده و آمریکا از جدایی تبت حمایت نمی کند.

تماس تلفنی اخیر در ادامه دیدار هفته گذشته «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا با «دالایی لاما» رهبر بوداییان تبت انجام شد حال آنکه چین پیشتر هشدار داده بود که این دیدار می تواند به روبط دیپلماتیک پکن- واشنگتن آسیب برساند.

پکن به دالایی لاما به چشم یک جدایی طلب نگاه می کند و دیدار اوباما با وی نیز در شرایطی انجام شد که واشنگتن علاوه بر دریای چین جنوبی، توجه خود را بر روی ادعاهای ارضی پکن در دریای چین شرقی متمرکز کرده است.

در این تماس تلفنی، وانگ و کری همچنین موفقیت دیالوگ اقتصادی و راهبردی دو کشور که اخیرا در پکن برگزار شد را مورد بحث و ارزیابی قرار دادند.