آموزش راه حل هاو شیوه هایی برای جذب کردن فرزندانمان برای نماز خواندن واشتیاق پیدا کردن به انجام فریضه بزرگ نماز

به گزارش پرس شیعه،۱۳ روش آموزش جذب فرزندان به نماز که به شرح زیر می باشد:

۱-ایجاد احساس خوشایند نسبت به نماز؛
اولین گام این است که تلاش کنیم تا احساس خوشایندی نسبت به نماز پیدا کند زیرا اگر احساس خوبی به نماز داشته باشدبه دنبال کسب اطلاعات وشناخت بیشتر نسبت به آن برمی آیدوبه ایجاد گرایش مثبت وبجای آوردن دراو منجرخواهد شد.

۲-به کارگیری شیوه های غیر مستقیم؛
ازبه کار گیری جبروفشاردرفرزندان برای انجام فریضه نماز اکیدا پرهیز کنیم واز روش هایی استفاده نماییم که مطابق رغبت ها وانگیزه های خودآگاهانه ودرونی فرزندان باشد.

۳- استفاده ازالگوهای رفتاری؛
همانند سازی با الگوی محبوب امری طبیعی وفطری است،مشاهده ی والدین،دوستان،نزدیکان،خویشان ودیگر الگوها درحین اقامه نمازبا معنا،اثرخوشایندی درجذب او به این فریضه مهم خواهد داشت.فلذا ضمن تعظیم وتکریم نماز ازجانب خودمان خصوصا درسفر،میهمانی،مجالس عروسی،اردو و… زمینه ی دیدار فرزندمان را با الگوهای محبوب فراهم آوریم.

۴-بیان خاطره های زیبا دراهمیت وعظمت نماز؛
درمناسبت های مختلف ازخاطرات زیبا واثربخش نماز که خود تجربه کرده ایم ویا ازدیگران شنیده ایم وخوانده ایم برای فرزندانمان نقل کنیم مثلا:
الف:برخورد حضرت امام خمینی(ره) با اطرافیان در بیمارستان که به علت استفاده از داروی مسکن اورا ازخواب بیدار نکردند برای نماز و…
ب:برخورد شهید رجایی که وقت اذان،غذاآوردند،گفت عهد کرده ام که هیچ وقت قبل ازنماز،ناهار نخورم و…
ج:شیوه نماز خواندن شهید مطهری که هیچ گاه با لباس خانه نماز نمی خواند حتی نماز صبح و…

۵-توِام کردن نماز فرزندان با تجارت خوشایند؛
با پاداش وهدیه دادن بدون اطلاع قبلی واحترام بیشتر به آنان بعد ازادای نماز،خاطره ای خوش آن لحظات را برای آنان تثبیت کنیم.

۶-افزایش تجربه فرزندان درخواندن نماز؛
هیچ گاه غلط خواندن نماز فرزندان را به آنها گوشزد نکنیم بلکه ابتدا همان انجام غلط را از او بپذیریم وسپس به مرور زمان در صدد اصلاح آن برآییم چرا که توجه به مثبت ها اعتماد به نفس وارزشمندی را درپی خواهد داشت وبا تشویق،قدرت عقل کودکان افزایش می یابد.

۷- توجه به عوامل افزایش گیرایی وجاذبه های معنوی نماز؛
درعین رعایت سادگی وزیبایی ازعوامل محیطی برای افزایش جاذبه های نماز فرزندمان استفاده کنیم،مثلا:
*حضور با تبسم وشاداب خود درهنگام اقامه نماز
*تهیه چادر رنگی وزیبا برای دختران هنگام اقامه نماز
*استفاده ازسجاده وجانمازبرای اقامه نماز
*استفاده ازبوی خوش هنگام نماز
*استفاده از رنگ های آرامش بخش در تهیه سجاده،چادرو…
*اختصاص دادن یک مکان مشخص برای اقامه نمازدرمنزل،(مثلا یک گوشه ازاتاق که هر بار دریک محل نماز خوانده نشود)

۸-کوتاه خواندن نماز جماعت؛
هنگام اقامه نماز درصورت همراه شدن فرزندمان،درکوتاه ترین وقت ممکن نماز را ادا کنیم.

۹-عدم اعمال تنبیهی؛
حتی پرهیز ازنگاه معنی داربه فرزندی که ممکن ست علاقه مند به نماز نباشد،چون که اورا گریزن ترمی نماید واز سوی دیگرازنظر اسلام اگر کسی روزه خواری یا شرابخواری کرد می توان اورا توبیخ ومجازات کرد ولی برای کسی که نماز نمی خواند،مجازات روا نیست.

۱۰-برگزاری جشن تکلیف؛
برای فرزندانمان که به سن بلوغ می رسند به جای جشن تولد،جشن تکلیف برگزارنماییم وبا دادن هدایای معنوی(قرآن،کتاب ادعیه کوچک،رساله منتخب نوجونان،جانماز،سجاده،عطرو…)اورا برای انجام فریضه نماز مهیا نماییم.اگر این مراسم درمکان های زیارتی باشد،بسیار مناسب تراست.

۱۱-آموزش نماز؛
ازدوران کودکی به همراه بازی با فرزندمان،نمازرا به مرور با حفظ سوره های حمد وتوحید وذکر ها می توانیم به آنها آموزش دهیم.اکنون کتاب ها،نوارهای صوتی وبازی های رایانه ای فراوانی نیز دربازار وجود داردکه ازآنها هم می توان استفاده کرد.

۱۲-بهره گیری ازجغرافیای زمان ومکان نماز؛
درترغیب فرزندان به انجام فریضه نماز ازفرصت های زمانی مانند:ماه مبارک رمضان،اعیاد اسلامی وموقعیت های مکانی مانند:محل های زیارتی،مساجد،هیئت ها ومجالس مذهبی حداکثر استفاده را ببریم.

۱۳-ساده وآسان جلوه دادن نماز؛

ازکودکی یاد گیری وانجام فریضه نماز را برای فرزندان خود ساده وآسان جلوه دهیم وازبیان کلماتی که سخت واجبار را به ذهن اوتداعی می کند،پرهیزنماییم(نماز راخواندم،راحت شدم و….)

کتاب تربیت نامه(فرهنگ الفبایی و موضوعی تربیت فرزند)
مولف:حسن صدری مازندرانی