قیس الخز علی دبیر کل عصائب الحق عراق ضمن تبریک آزاد سازی شهر فلوجه اظهار داشت: پیروزی بر تکفیریها در شهر فلوجه یک حماسه بزرگ بود.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری رسمی عراق، «قیس الخزعلی» دبیرکل «عصائب الحق» این کشور در سخنانی پیروزی ارتش و نیروهای مردمی بر تکفیریها در شهر فلوجه را تبریک گفت.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص اظهار داشت: پیروزی بر تکفیریها در شهر فلوجه یک «حماسه» بزرگ بود.

وی همچنین اظهار داشت: آزادسازی در شهر فلوجه تنها پیروزی بر تکفیریهای داعش نبود، بلکه پیروزی بر تمامی فتنه گران و توطئه‌گرانی بود که علیه مردم عراق برخواستند و در صدد تجزیه کشور برآمدند.

الخزعلی همچنین تصریح کرد: امروز فلوجه آزاد شد و فردا نیز نوبت به موصل خواهد رسید تا به آغوش ملت عراق بازگردد.

گفتنی است، شهر «فلوجه» واقع در استان الأنبار عراق پس از حدود سه هفته درگیری‌های طاقت فرسا سرانجام به کنترل کامل ارتش عراق درآمد.