رئیس جمهوری ترکیه طی اظهاراتی از توانایی این کشور برای تولید ناو هواپیمابری سخن گفت که با تکیه بر دانش بومی ساخته می شود.

به گزارش پرس شیعه؛ روزنامه «ینی شفق» ترکیه به نقل از رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور از خودکفایی دولت آنکارا در زمینه ساخت ناو هواپیمابری خبر داد که با تکیه بر دانش بومی ساخته شده باشد.

به گفته اردوغان، ترکیه به مجرد اتمام ساخت کشتی تهاجمی آبی – خاکی چند منظوره «آناتولی تی جی سی»، کار ساخت ناو هواپیمابر خود را آغاز می کند.

آناتولی تی جی سی که کار ساخت آن طبق برنامه تا سال ۲۰۲۱ میلادی به اتمام خواهد رسید، بزرگترین ناو ترکیه و مجهزترین کشتی جنگی این کشور خواهد بود.

اردوغان در تکمیل اظهارات اخیر خود گفت: ترکیه هیچ مانعی برای ساخت ناو هواپیمابر خود ندارد. دولت مصمم فعلی از توانایی انجام چنین کاری بر می آید. ترکیه نمی تواند در زمینه مسائل دفاعی و نظامی کاهلی به خرج دهد.