مردم خشمگین جزیره اوکیناوا در اعتراض به آخرین نمونه از بی اخلاقی های نظامیان آمریکایی دست به تظاهرات می زنند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از بی بی سی، مردم معترض به تداوم سایه سنگین حضور نظامی آمریکا در ژاپن، امروز یک شنبه با تجمع در «ناها» مرکز جزیره «اوکیناوا» خشم خود را از بابت بی اخلاقی های مکرر تفنگداران آمریکایی به نمایش خواهند گذاشت.

در اقدامی همزمان، جمعی از مردم خشمگین توکیو با حضور در مقابل ساختمان پارلمان ژاپن، مراتب اعتراض خود را به دولت «شینزو آبه» نخست وزیر اعلام کردند.

اعتراضات اخیر در واکنش به هتک حرمت و قتل یک زن ۲۰ ساله ژاپنی به دست یکی از نیروهای آمریکایی صورت می گیرد.

این حادثه به مخالفت دیرینه مردم اوکیناوا با ادامه حضور نیروهای آمریکایی که ۲۶ هزار نفر از آنها را در خود جای داده- دامن می زند.

این تعداد حدود یک پنجم از اراضی جزیره را اشغال کرده و بخش کلیدی از پیمان امنیتی واشنگتن – توکیو محسوب می شوند.

تظاهرات کنندگان علاوه بر نشان دادن خشم خود نسبت به حادثه اخیر، اعتراض در خصوص جابه‌جایی پایگاه تفنگداران دریایی «فوتنما» به بخش غیر مسکونی جزیره را نیز به گوش مسئولین می رسانند.

پایگاه جدید به معنای تداوم اشغال اوکیناوا و تمدید حضور ۲۷ ساله نظامیان آمریکایی است.