نیروهای عراقی، در آخرین مراحل پاکسازی فلوجه، در حال گشت زنی در خیابان های شهر و درگیری های خیابانی با بقایای داعش در برخی مناطق هستند.

به گزارش پرس شیعه؛ هنوز چند منطقه در شهر فلوجه شاهد درگیری هایی برای پاکسازی کامل آن از وجود عناصر داعش است. در همین حال، حیدر العبادی، نخست وزیر و فرماندۀ نیروهای مسلح عراق، ضمن تأکید بر سیطره یافتن نیروهای امنیتی عراق بر مرکز شهر فلوجه، با اشاره به حضور پراکندۀ عناصر داعش در برخی مناطق شهر، از آزادسازی قریب الوقوع آن خبر داد.
تصاویر زیر، که پایگاه “السومریه نیوز” آن را منتشر کرده است، نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم، ارتش و پلیس فدرال عراق را در حال گشت زنی در خیابان های فلوجه و پاکسازی آن از عناصر داعش و بمب های بر جا مانده در شهر نشان می دهد.