پارلمان کانادا با قانون جنجال برانگیز قتل مشفقانه برای پایان دادن به زندگی بیماران مایوس از بهبودی موافقت کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ قانون “قتل مشفقانه” به پزشکان اجازه می دهد به آن دسته از بیماران خود که از بهبودی مایوس شده اند، برای رهایی از درد و رنج و مرگ کمک کنند.

پایگاه “راشا تودی” با اعلام این خبر افزود: «در پی موافقت پارلمان کانادا با این قانون، این کشور به اندک کشورهایی اضافه می شود که “قتل مشفقانه” را قانونی کرده اند».

کشورهایی نظیر هلند، سوئیس، آلمان، کلمبیا و ژاپن به همراه شش ایالت آمریکا پیشتر قوانین مشابه در این زمینه تصویب کرده بودند.

اما نحوۀ تصویب این قانون در کانادا، اعتراض برخی افراد را برانگیخته است؛ زیرا گروه های بیمارانی را که حق دارند از “حق قتل مشفقانه” برخوردار شوند، محدود می کند؛ به گونه ای که به بیماران اِم‌ اِس اجازه نمی دهد که از “قتل مشفقانه” برخوردار شوند؛ با وجود اینکه آنها با درد و رنج از دست دادن قدرت تکلم و راه رفتن مواجه هستند.

بخش زیادی از نمایندگان پارلمان کانادا موافق اند که دامنه این قانون افزایش یابد و بیماری های بیشتری را شامل شود اما دولت “جاستین ترودو” برای محدود کردن مواردی که مطابق قانون باشد، فشار آورده است.

از سوی دیگر، دولت کانادا تاکید کرده است که این قانون اولین گام است و می توان در مرحله بعدی آن را اصلاح کرد و توسعه داد.

وزیران بهداشت و دادگستری کانادا تاکید کردند که این قانون توازن بین تحقق منافع شخصی بیماران مایل به “قتل مشفقانه” و محافظت از حقوق افراد ناتوان و سایر بیماران را رعایت می کند.

دادگاه عالی کانادا سال گذشته ممنوعیت اقدام پزشکان در “قتل مشفقانه” را لغو کرد.