حجت الاسلام فیروزجایی گفت: روحانیت هم آغاز گر و جرقه زننده ی انقلاب بود و هم تداوم بخش آن بود

به گزارش پرس شیعه، حجت الاسلام فیروزجایی ضمن گرامیداشت چهلمین بهار پیروزی انقلاب اسلامی، با بیان اینکه انقلاب اسلامی برای تشکیل یک حکومت اسلامی صورت گرفته است، اظهار کرد: ویژگی اصلی انقلاب ما اسلامی بودن آن است یعنی انقلابی است که درصدد ترویج و عمل به آموزه ها و تعلیمات اسلامی است و اصولا برای تشکیل حکومت اسلامی این انقلاب صورت گرفته است.
وی با اشاره به نقش و جایگاه روحانیت در پیروزی انقلاب اسلامی، افزود: روحانیت هم آغاز گر و جرقه زننده ی انقلاب بود و هم تداوم بخش آن بود بعد از اینکه انقلاب پیروز شد و به دنبالش نظام اسلامی تشکیل شد بسیاری از نیازهای انقلاب به وسیله ی روحانیت باید تأمین می شد.

معاون پژوهشی دانشگاه باقرالعلوم(ع) با بیان اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رابطه ی دو سویه ای بین روحانیت و انقلاب برقرار شده است، تصریح کرد: حوزه ی انقلابی، حوزه ای است که دغدغه ی انقلاب را داشته باشد و مدافع انقلاب باشدو دغدغه ی دستاوردهای انقلاب را داشته باشد، مهمترین دستاورد انقلاب نظام و حکومتی است که به دنبال این انقلاب شکل گرفته ، منظور از مدافع نظام بودن و مدافع انقلاب بودن دفاع کورکورانه نیست.

وی گفت: انقلاب و نظام، میوه ی حوزه است، باید مراقبت کرد، باید به نیازهایش پاسخ گفت باید به فکر آسیب ها و چالش هایش بود، نکند در جایی نظام انقلابی، پایش بلنگد و مسیری غیر ازمسیر اصلی انقلاب را در پیش بگیرد، حوزه باید اینجا مراقبت بکند و تذکر بدهد.

حجت الاسلام والمسلمین فیروزجایی  با بیان اینکه اگر تهدیدی هست ، چه تهدید از درون و چه تهدید از بیرون باشد، حوزه باید واکنش مناسب و به موقع نشان دهد ، خاطرنشان کرد:حوزه باید دفاع کند از انقلاب و نظام انقلابی، پس حوزه ی انقلابی، حوزه ای است که دغدغه ی نظام انقلابی را در سر دارد و به فکر دفاع از این نظام است و در عرصه ی مبانی فکری و فرهنگی نظام و انقلاب خودش را مسئول میداند  چون تئوریزه کردن مبانی فکری و سیاسی نظام بر عهده ی حوزه است.

وی با اشاره به اینکه حوزه باید پاسخگوی شبهات و مشکلات باشد، اظهار کرد: اگر حوزه در مقابل تهدیدات خارجی اعم از فکری و غیر فکری هیچ واکنشی نشان ندهد حوزه انقلابی نیست.

معاون پژوهشی دانشگاه باقرالعلوم(ع) ادامه داد: متاسفانه در حوزه کسانی هستند که بی تفاوت اند نسبت به این تهدیدات و این بی تفاوتی علامت انقلابی نبودن است ولی اینطور نیست که تمام حوزه بی تفاوت باشد، حوزه فی الجمله مدافع نظام هست پاسخگوی تهدیدات است و به فکر پرورش نیروی مورد نیازاست و فی الجمله این حوزه انقلابی هست ولی ما هنوز نسبت به وضعیت آرمانی و مطلوب فاصله داریم.