معاون آموزش دفتر تبلیغات، گفت: هرچه حوزه و روحانیت از انقلاب فاصله بگیرد از اسلامیت انقلاب کاسته خواهد شد و اگر حوزه از انقلابی گری دور شود انقلاب از دست خواهد رفت.

به گزارش پرس شیعه، حجت الاسلام والمسلمین مریجی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب در سال های اخیر مبنی بر انقلابی ماندن حوزه، اظهار کرد: حوزه انقلابی، حوزه ای است که خود را محبوس در امور نظری نکند، اگر حوزه ای در امور نظری محبوس شود، از چنین حوزه ای انقلاب بر نمی خیزد و نه تنها انقلاب ساز نیست بلکه انقلابی هم نخواهد بود.

وی با اشاره به اینکه حوزه انقلاب ساز و بنیانگذار انقلاب، حوزه ای است که جنبه رفتاری  و عملی هم داشته باشد، تصریح کرد: اینکه فقط باورها و ارزش ها را گفتن و تبیین کردن به لحاظ نظری خیلی نمی تواند در اجرا و در عمل کفایت کند بلکه در عمل نیز نیازمند یک الگوی رفتاری مناسب است.

رئیس موسسه آموزش عالی امام رضا(ع) ادامه داد: رفتاری که مبتنی بر ارزش ها باشد را میتوان رفتار انقلابی نامید، اگر حوزه را یک حوزه مبتنی بر آموزه های دینی می دانید و اگر این حوزه ساز و کارش فقط جنبه نظری را پوشش دهد، کامل نشده و تک بعدی است و این در حالی است که اگر حوزه ای بخواهد موثر باشد باید بعد رفتاری نیز داشته باشد.

وی با بیان اینکه دین ما انقلابی است یعنی اینکه وضعیت نابسامان و وضعیتی که نامتناسب با ارزش ها است را بر نمی تابد و حوزه ای که می خواهد این ارزش ها را تبیین کند در عمل نیز باید پیاده کند، افزود: ما رهبرهای مذهبی زیادی داشتیم ولی امام، رهبر انقلابی بود و آنچه که در کنج حجره ها بود را در جامعه پیاده کرد و شد انقلابی و همراهان وی نیز انقلابیون شدند.

حجت الاسلام والمسلمین مریجی گفت: انقلاب ما انقلاب اسلامی است و اگر انقلاب غیر اسلامی بود به حوزه ارتباطی نداشت و اسلامیت انقلاب شکی نیست که در حوزه و روحانیت بود که اگر این حرکت بوسیله روحانیت و حوزه و بویژه حوزه علمیه قم راهبری و هدایت نمی شد، انقلاب به سمت سوسیالیستی، امپریالیسم ولیبرالیسم حرکت می کرد.

وی با بیان اینکه در زمانی که می خواستند نام این نظام را انتخاب کنند جمهوری دموکراتیک و انواع و اقسام اسم ها را پیشنهاد دادن،اظهار کرد: ولی امام خمینی(ره) فرمود جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر چون رهبریت این نظام بر اساس اسلام  است و نماینده و تبین کننده اسلام هم روحانیت است.

معاون آموزش دفتر تبلیغات اسلامی با اشاره به برخی توطئه ها برای فاصله انداختن بین روحانیت و نظام، بیان کرد: هرچه حوزه و روحانیت از انقلاب فاصله بگیرد از اسلامیت انقلاب کاسته خواهد شد و اگر حوزه از انقلابی گری دور شود انقلاب از دست خواهد رفت و انحراف در جامعه نیز ایجاد خواهد شد، حوزه و روحانیت کماکان باید در همان مشی انقلابی گری و سیاسی ادامه دهند تا بتوانند انقلاب را حفظ کنند.

وی با اشاره به توجه رهبری بر حوزه انقلابی، تصریح کرد:اینکه رهبری تاکید بسیار زیادی بر انقلابی ماندن حوزه دارندبه این دلیل است که احساس می کنند که  برخی ها سعی دارند، طلاب را از مبحث انقلابی گری و انقلابی دور بدارند و لذا این احساس خطر است و وقتی حوزه که رهبریت جامعه را دارد از انقلاب فاصله بگیرد انقلاب شکستنی خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین مریجی ادامه داد: حوزه و طلاب باید توجه داشته باشند که گسستگی انقلاب با ررهبران انقلاب باعث می شود این انقلاب بشکند و یا اینکه  در اختیار دیگران قرار بگیرد و پوسته ای از انقلاب باقی بماند و هسته آن را نابود کنند.