امیر سرلشکر صالحی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران نحوه ارائه آموزش در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش را مورد ارزیابی قرار داد.

به گزارش پرس شیعه؛ امیر سرلشکر عطا الله صالحی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران نحوه ارائه آموزش در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش را مورد بازدید قرار داد.

در این بازدید که همزمان با انجام آموزش تمرینات روی نقشه (آبخاکی) صورت گرفت، سرلشکر صالحی از کلاس‌های دانشجویان دوره های ۲۶ و ۱۰ حرفه ای بازدید کرد.

در این دوره که با حضور تعدادی از دانشجویان کشورهای دوست و همسایه در حال برگزاری است، کاربرد نقش تاکتیکی سلاح‌های جدید که از اهداف آموزش است در تمرینات روی نقشه انجام و مورد بازدید فرمانده کل ارتش قرار گرفت.

فرمانده کل ارتش در این بازدید ضمن اظهار رضایت از روند بهینه آموزش های انجام شده بر پیش بینی و انجام کلیه امورات و طرح ریزی ها بر مبنای دستورات دین مبین اسلام تاکید کرد.