منابع روسی از بازگشت شماری دیگر از آوارگان سوری به کشورشان از طریق گذرگاههای مرزی میان لبنان-سوریه و اردن-سوریه خبر دادند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از العهد، منابع وابسته به وزارت دفاع روسیه ازبازگشت قریب به ۹۰۰ آواره سوری دیگر به کشورشان خبر دادند.

مرکز استقبال و اسکان آوارگان سوری وابسته به وزارت دفاع روسیه بیان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۸۸۸ آواره سوری از کشورهای دیگر به سوریه بازگشته اند که در میان آنها ۳۳۸ نفر از لبنان از طریق گذرگاه جدیده یابوس و تلکلخ بازگشته اند و ۵۵۰ آواره از اردن و از طریق گذرگاه نصیب به سوریه بازگشته اند.

در همین حال ۳۰ آواره نیز طی ۲۴ ساعت گذشته به محل اسکان دائم منتقل شده اند.