حضرت آیت الله سبحانی با بیان اینکه اقامه نماز در هر دو زمان «فضیلت» و «اجزا» دارای اجر از سوی خداوند است، تاکید کردند: اقامه نماز در وقت «فضیلت» مستحب است، اما اگر مزاحمت با اصل نماز شد، اصل نماز بر این مستحب مقدم است.

به گزارش پرس شیعه؛ حضرت آیت الله سبحانی شامگاه شنبه در دوازدهمین برنامه «چشمه معرفت» که از شبکه اول سیما پخش شد، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا اهل سنت نماز را در پنج وقت می خوانند و در اقامه میان نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا فاصله دارند در حالی که شیعیان هر دو نماز را بدون فاصله می خوانند، اظهار داشتند: اقامه نماز در هر دو شکل، سنت پیامبر(ص) است؛ نبی مکرم اسلام هم هر دو نماز را جدا خوانده اند و هم هردو نماز را بدون فاصله اقامه کرده اند.

ایشان با اشاره به حدیث «اذا زالت الشمس دخل الوقتان»، گفتند: هنگامی که زوال خورشید محقق می شود از نظر ما وقت هر دو نماز ظهر و عصر داخل می شود؛ مهم این است که اول باید نماز ظهر و سپس نماز عصر اقامه کرد.

معظم له افزودند: اگر نمازها را با فاصله اقامه کنیم، در وقت خوانده ایم و اگر بلافاصله اقامه کنیم نیز بازهم در وقت خوانده ایم.

این مرجع تقلید با اشاره به اینکه برای اقامه نماز دو وقت «اجزا» و «فضیلت» مطرح است، گفتند: وقت «اجزا» این است که اول زوال، نماز ظهر را بخوانیم اما مستحب و وقت فضلیت عصر این است هنگامی که سایه شاخص مثل خود شاخص شد، نماز عصر را اقامه کنیم.

حضرت آیت الله سبحانی افزودند: بنابراین کسانی که در ابتدای وقت نماز ظهر و بعدا نماز عصر را می خوانند عمل به «فضیلت» می کنند ما هم معتقدیم افضل است؛ کسانی هم که نماز ظهر را در وقت فضیلت اما نماز عصر را در وقت اجزا می خوانند کافی است، اگرچه فضیلت در تاخیر می باشد.

معظم له یادآور شدند: پیامبر اکرم(ص) برای آنکه به امت سخت نگیرد و توسعه برای امت قائل شود، در هر دو وقت، نماز اقامه کرده اند.

این مرجع تقلید با اشاره اینکه بیش از بیست روایت در کتب صحاح و سنن وجود دارد که پیامبر در هر دو وقت اقامه نماز کرده اند، در صحیح مسلم اشاره شده است که رسول خدا در مدینه نماز «ظهر و عصر» و «مغرب و عشا» را به شکل جمع خواندند در حالی که ترس و سفری نبوده است.

حضرت آیت الله سبحانی تصریح کردند: فقهای اهل سنت که معتقدند باید نمازها را جدا از هم خواند، در مواردی نیز قائل به جمع هستند؛ همه فقهای اهل سنت معتقدند که می توان نماز «ظهر و عصر» را در ظهر عرفه و «مغرب و عشا» را در شب مزدلفه بلافاصله اقامه کرد.

ایشان به نظر مذاهب اهل سنت در مورد زمان اقامه نماز «ظهر و عصر» و «مغرب و عشا» اشاره داشتند و گفتند: «حنفی ها» معتقدند که فقط در «ظهر عرفه» و «شب مزدلفه» می توان نماز را به شکل جمع اقامه کرد؛ اما سه مذهب دیگر «شافعی»، «مالکی» و «حنبلی» می گویند در سفر هم می شود هر دو نماز را با هم خواند؛ برخی از ائمه مذهب نیز گفته اند در شرایط حذر هنگامی که اضطرار و خوف وجود دارد، می توان دو نماز را با هم جمع کرد.

معظم له افزودند: مذهب امامیه معتقد است در تمام حالات می توان هردو نماز را با هم اقامه کرد.

این مرجع تقلید تصریح کردند: گاهی شرایط زندگی به گونه ای است که اگر مردم را به افضل وادار کنیم چه بسا ممکن است نماز نخوانند.

این استاد برجسته حوزه علمیه قم افزودند: جوانان اسلامی که در پاریس و کشورهای صنعتی اشتغال دارند، اگر بخواهند نماز را با فاصله و تفریق اقامه کنند مشکلاتی پیدا می کنند که ممکن است اصلا دیگر نماز نخوانند.

حضرت آیت الله سبحانی با بیان اینکه اقامه نماز در هر دو زمان «فضیلت» و «اجزا» دارای اجر از سوی خداوند است، تاکید کردند: اقامه نماز در وقت «فضیلت» مستحب است، اما اگر مزاحمت با اصل نماز شد، اصل نماز بر این مستحب مقدم است.

ایشان افزودند: اگر رویکرد ما توسعه دین، افزایش گرایش مردم به نماز و رفع مشکلات کارمندان و کارگران در کشورهای صنعتی باشد، باید مردم را به روشی که سهل است، توصیه کرد.

این مرجع تقلید در پایان خاطرنشان کردند: با توجه به بیش از بیست روایتی که از نبی مکرم اسلام(ص) نقل شده است که ایشان در «غیر سفر و خوف و حذر» نمازها را جمع کرده اند و در وقت «اجزا» خوانده اند، از فقهای اهل سنت درخواست می کنم فتوا بدهند که مسلمین مختار باشند تا اگر مایل به فضیلت نماز «ظهر و عصر» و «مغرب و عشا» هستند، با فاصله اقامه کنند، اما اگر در اضطرار، اشتغال و یا سفر هستند به شکل «جمع» بخوانند.