رئیس کنفرانس وزرای داخلی ایالات آلمان درباره شورش و ناآرامی ها در سایه بحران پناهندگان هشدار داده و صلح داخلی را در معرض خطر ارزیابی کرد.

به گزارش پرس شیعه، “کلاوس بوییلون”، رئیس کنفرانس وزرای داخلی ایالات آلمان در گفتگو با روزنامه “فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ”، صلح داخلی در آلمان را در معرض خطر ارزیابی کرده و گفت: اوضاع سخت می شود اگر این هجوم پناهندگان همچنان ادامه یابد.

“بوییلون” که از اعضای حزب دموکرات مسیحی آلمان است درباره شورش ها و ناآرامی های اجتماعی به دلیل بحران پناهندگان هشدار داده و تصریح کرد: اگر حالا به صورت کنترل نشده پناهندگان بیشتری به آلمان بیایند بنابراین من صلح داخلی در کشورمان را واقعا در معرض خطر می بینم. البته ما این را نمی خواهیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا سیاست پناهندگان مرکل شکست خورده است این گونه پاسخ داد که هنوز نه البته شرایط دشوار می شود اگر این هجوم همچنان ادامه یابد.

اگر کاهش شمار پناهندگان شکل نگیرد ما در سیاست هماهنگی پناهندگان شکست خواهیم خورد. بنابراین آلمان تغییر خواهد کرد، بعد از آن ناآرامی ها و آشوب های اجتماعی شکل می گیرد.

وی درخواست کرد که آلمان بالاخره به دنیا این پیغام واضح را ارسال کند که نزد ما یک محدودیت واقعی برای هماهنگی پناهندگان وجود دارد.

بوییلون همچنین انتقاد شدیدی به اتحادیه اروپا وارد کرده و گفت این اتحادیه تبدیل به یک باشگاه جرو بحث شده است که به ندرت کسی آن را جدی می گیرد. پیمان دوبلین کاملا مرده است.

وی همچنین از خطاها صحبت کرده و گفت: ما و همچنین رسانه ها از ابتدا خطا کرده ایم. یک موج خوش آمد گویی وجود داشت که در آن هیچ کس نخواست پیام منفی را بشنود یا بفرستد. امروز در مقابل یک رقابت معکوس وجود دارد و بسیاری پاسخ می دهند خارج شوید. این طور هم نمی شود.

رئیس کنفرانس وزرای داخلی ایلات آلمان با اشاره به افزایش محبوبیت حزب افراط گرای ضد یوروی “جایگزینی برای آلمان” تاکید کرد که اگر بر بحران پناهندگان غلبه شود حزب ضد یورو خود به خود فرو می پاشد.