رئیس موسسه آموشی و پژوهشی امام خمینی (ره) یکی از ویزگی های ثروت به ثروتمندان را انجام وظیفه درست در قبال فقرای جامعه دانست.

به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله مصباح یزدی، شنبه شب در درس اخلاق ماه مبارک رمضان در دفتر مقام معظم رهبری در قم گفت: حب دنیا به این معنی است که کسی فدای آخرت کند؛ عافیت طلبی اگر برای رضای خدا و رسیدن به آخرت مورد نظر خدا باشد ،عبادت محسوب می شود.

ایشان افزود: یکی از ویژگی های دنیا این است که آفاتی که برای آنها پیش می آید قابل پیش بینی نباشد تا دلبستگی خاصی به دنیا نداشته باشند.

این استاد حوزه خاطرنشان کرد: طبیعت بشر این است که با اینکه به آخرت ایمان دارد و از نظر علمی و منطقی و عقلی و شرعی باور دارد که آخرت وجود دارد و از دنیا بهتر است، ولی در عین حال وقتی با لذت های غالب دنیا مواجه می شود نمی تواند به راحتی از آن دل بکند.

ایشان گفت: داستان قارون یکی از داستان های قرآنی است که در این رابطه بیان شده است؛ قارون روز به روز ثروتمندتر شد و به قدری ثروتمند شد که کلیدهای انبارهای اموال قارون توسط مردان قوی هیکل حمل می شد.

رئیس موسسه آموشی و پژوهشی امام خمینی(ره) اظهارکرد: مردم دیگر که شاهد این ثروت و عظمت بودند بیان می کردند که ای کاش ما نیز سهمی از این ثروت ها داشتیم و نظیر آنچه به او داده شده بود به ما نیز می داد؛ تا اینکه از قارون خواسته شد که زکات ووجوهات را بدهد که خودداری کرد و کفر ورزید و خداوند را با همه اموالش در زمین فروبرد.

این استاد حوزه خاطرنشان کرد: آن زمان مردم متوجه شدند که به این ثروت ها نمی توان اعتماد کرد؛ زیرا این ثروت ها جمع می شوند، ولی قابل اعتماد نیستند و ممکن است به راحتی این چنین از بین برود؛ البته این مساله اختصاص به قارون صرفا ندارد.

آیت الله مصباح یزدی اظهارکرد: کسانی که مومن واقعی هستند، ولو اینکه به ذهنش نیز خطور کند که ای کاش ثروتی داشتیم، ولی هیچ گاه با خود نمی گوید که ما بهتر از دیگران هستیم؛ اینکه با چشم حقارت به دیگران نگاه کند، کار مومنانه ای نیست.

ایشان گفت: طبیعت انسان اقتضا می کند که در مجلسی وارد شد که همگی با لباس های فاخر حاضر هستند، در کنار آنها بنشیند، ولی خداوند بیان کرد، ای پیامبر، تو این گونه نباش و در کنار کسانی باش که دل به خدا بسته اند؛ زینت دنیا و دارایی افراد نباید باعث شود که تو از فقرای باخدا رویگردان شوی و به سوی ثروتمندان روی بگردانی.

این استاد حوزه خاطرنشان کرد: کسی که تابع هوای نفس شد، عشق خدا از دلش می رود و حب دنیا بر او غالب شده است؛ پیامبر اکرم حتی برای پیشرفت کار دین نیز اجازه نداشتند پابرهنه ها را طرد کنند و با ثروتمندان بنشینند؛ خداوند به پیامبر (ص)بیان کردند که از فقرای دین دار دست برندارد و هدایت هر دو گروه مهم است، ولی فقرای دین دار به قدری عزیز هستند که نباید از آنها چشم برداشت.

آیت الله مصباح یزدی اظهارکرد: خداوند به ثروتمندان نعمات گرانسنگی داد که آنها را در مقابل این افراد یعنی نیازمندان و صلحا، آزمایش کند که آیا این افراد وظیفه شان را در قبال آنها انجام انجام دهند یا خیر؟