همزمان با ادامه اعتراضات در سودان رهبر مخالفان این کشور درباره عوامل تهدید کننده انقلاب مردم سودان هشدار داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از اسپوتنیک، صادق المهدی رهبر حزب امت سودان اعلام کرد: زمان مناسب برای تغییر و برقراری حکومت دموکراتیک در سودان فرا رسیده است.

وی افزود: انقلاب کنونی در نتیجه انباشته شدن مشکلات است. مساجد نقش بزرگی در ایجاد انقلاب و رسوایی اقدامات سرکوبگرانه رژیم ایفا کردند و این با وجود فشارها و اختناق شدید و هدف قرار دادن امامان جماعت مساجد است.

صادق المهدی از نبود چشم انداز برای جایگزین تاریخی مطلوب، عدم وحدت و خارج شدن اعتراضات از روند مسالمت آمیز آن و نیز دخالت های خارجی به عنوان عوامی که انقلاب مردم سودان را تهدید می کند، نام برد.