حجت الاسلام محمد مهدی علیزاده گفت: معنویت های نوظهور در تلاش هستند بدون در نظر گرفتن رهبری واحد فردگرایی را رواج دهند.

به گزارش پرس شیعه، برنامه شعبده شوم با موضوع بررسی جنبش ‌ها و فرقه ‌های نو پدید، با حضور حجت الاسلام محمد مهدی علیزاده (پژوهشگر و نویسنده در حوزه معنویت های نوپدید) و وحید سهراب فر (مدرس دانشگاه ادیان و کارشناس عرفان واره ‌ها) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه حجت الاسلام محمد مهدی علیزاده با اشاره به این که بشریت برای اطفای جنبه روحانی خود در خلقت به معنویت نیاز دارد، گفت: اگر نیاز بشر به معنویت از طریق ادیان مرتفع نشود، افراد در قالب شخصی به تولید مفاهیم معنوی روی خواهند آورد.

وی با اشاره به برنامه ریزی های موجود در پشت بسیاری از معنویت های جدید، عنوان کرد: فروپاشیدن بنیان خانواده از جمله مهم ترین اهداف و برنامه ریزی هایی است که هدایت کنندگان معنویت های نوظهور مد نظر قرار داده اند.

این پژوهشگر معنویت های نوپدید ایجاد عدم انسجام در جامعه، هدف معنویت های نوظهور است، اظهار داشت: معنویت های نوظهور در تلاش هستند بدون در نظر گرفتن رهبری واحد فردگرایی را رواج دهند.

وی با اشاره به این که انقلاب اسلامی با تکیه بر معیارهای دینی شکل گرفته است، توضیح داد: انقلاب اسلامی ایران در زمانی به معیارهای دینی توجه می کند که در قرن حاضر شاخص های دینی کم تر مورد توجه قرار می گیرند.

حجت الاسلام محمد مهدی علیزاده در ادامه اضافه کرد: در زمانی که هر فرد بر اساس معیارهای شخصی خود اختیار به اقدام داشته باشد، معنا و مفهوم نظام و وحدت از بین خواهد رفت. بر همین اساس آرمان های یک نظام فرصت تحقق نخواهند یافت.

در ادامه برنامه شعبده شوم از شبکه رادیویی گفت و گو دکتر وحید سهراب فر با اشاره به این هویت سیال معنویت های نوپدید، گفـت: هویت سیال موجود در معنویت های نوظهور امکان شناسایی این پدیده ها را در جامعه دشوار می کند.

وی افزود: بسیاری از افرادی که در حوزه ورزش یوگا فعالیت دارند از عرصه های تکمیلی این ورزش اطلاع ندارند، در حالی که افراد با اهتمام به این ورزش بسیاری از پیش فرض های معنوی را ناخودآگاه باور می کنند.

این کارشناس عرفان واره ‌ها با اشاره به این که شناخت جایگاه معنویت های جدید در ساحت های مختلف زندگی امری ضروری است، عنوان کرد: معنویت های نوظهور می توانند با نفوذ به سطح اجتماعی در جمع های کوچکی نقشی هویت ساز ایفا کنند. به طوری که افرادی مختلف می توانند با اشتراک در سلوک به یک معنویت خاص در کنار یکدیگر جمع شوند.

وی با اشاره به فعالیت گروه «اس بی ان آر» در غرب، توضیح داد: افراد حاضر در این گروه در عین اعتقاد به معنویت خود را دین دار نمی دانند و بر اساس ساخت هویت هایی جدید به زندگی خود ادامه می دهند.

دکتر وحید سهراب فر با اشاره به این که برخی از معنویت های جدید توسط سازمان های مختلف تشکیل و هدایت می شوند، عنوان کرد: معنویت های نوظهور در ابتدای امر به دلیل ساختار گریزی شکل گرفته و رواج یافته اند، اما بسیاری از این معنویت های امروزه در قالب ساختارهایی جدید فعالیت های خود را پیش می برند.

وی افزود: افراد معنوی و مسیحی همیشه برای عدم قبول دین نهادی و اتوریته کلیسا از روند دین داری خارج می شوند.

این کارشناس عرفان واره ‌ها با اشاره به نفوذ معنویت های جدید در بطن خانواده، تصریح کرد: معنویت های نوظهور همیشه در روابط خانوادگی نفوذ می کنند و جنبه های مشاوره ای را در خانواده مدیریت و هدایت می کنند.

وی با اشاره به تاثیر معنویت های جدید در افراد، اظهار داشت: افراد همواره در مواجه با معنویت های جدید دچار تحول و دگرگونی می شوند و مبانی فکری آن ها از اساس دستخوش تغییر قرار می گیرد.