رئیس حزب سوسیال مسیحی آلمان رویکرد مرکل در بحران پناهندگان را مشابه دولتی ظالم و ناحق دانسته و حکومتی ناعادلانه را بر کشور حاکم دانست.

به گزارش پرس شیعه،به نقل از هفته نامه “اشپیگل”، “هورست زیهوفر”، رئیس حزب سوسیال مسیحی آلمان انتقادهای خود از مرکل در بحران پناهندگان را تشدید و لحن خود را شدیتر کرده و در گفتگو با روزنامه آلمانی “پاسایر نویه پرسه”، رویکرد مرکل در بحران پناهندگان را مشابه دولتی ظالم و ناحق ارزیابی کرد.

وی در این باره تصریح کرد که ما در حال حاضر وضعیت و شرایط نظم و قانون را نداریم. این یک حکومت ظلم و بی عدالتی است.

زیهوفر بر این مسئله تاکید کرد که پناهندگان و مهاجران بدون اسناد معتبر برای ورود و بدون هیچ مانعی به کشور ما می آیند.

وی بار دیگر مرکل را تهدید کرد در صورتی که شمار پناهندگان کاهش نیابد قبل از انتخابات محلی اواسط ماه مارس علیه رویکرد مرکل در قبال بحران پناهندگان به دادگاه فدرال قانون اساسی آلمان شکایت خواهد برد.