منابع حقوق بشر سوریه از کشتار اعضای یک خانواده سوری به دست مرزبانان ترکیه خبردادند.

به گزارش پرس شیعه؛ مرزبانان ترکیه شنبه شب ۸ تن از اعضای خانواده سوری را که چهار نفر از آنان کودک بودند، هنگام تلاش برای ورود به خاک ترکیه به رگبار بسته و کشتند.

این حادثه در نزدیکی روستای خربه الجوز در استان ادلب و با تیراندازی مستقیم مرزبانان به خانواده سوری روی داد.

سازمان های حقوق بشری بین المللی از جمله عفو بین المل تاکنون گزارش های متعددی درباره رفتارهای غیر انسانی ترکیه با پناهندگان سوری منتشر کرد ه اند.

اخراج پناهندگان، تیراندازی به سوی آنان در مناطق مرزی، انتقال پناهندگان به بازداشتگاههای دورافتاده درداخل خاک ترکیه و دهها مورد رفتارهای غیرانسانی دیگر ازجمله موارد گزارش شده توسط سازمان ههای بین المللی است.