پژوهشکده علوم اسلامی وابسته به بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی اقدام به پذیرش عضو هیئت علمی پژوهشی می کند.

به گزارش شیعه پرس، جواد علائی، مسئول جذب هیئت علمی پژوهشکده علوم اسلامی گفت: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی از سال‌ها پیش، مجوز قطعی تأسیس پژوهشکده علوم اسلامی را از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دریافت نموده است.

وی افزود: بر اساس تأکیدهای تولیت آستان قدس رضوی، مبنی بر لزوم فعال سازی پژوهشکده یادشده، مجمع عمومی بنیاد پژوهش‌های اسلامی در سال ۱۳۹۶ مقرر کرد نسبت به جذب عضو هیئت علمی اقدام شود؛ از این رو اقدامات و مکاتبات لازم با مرکز جذب هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت گرفت و برای اولین بار، اعلام نیاز بنیاد پژوهش‌های اسلامی در فراخوان شهریور ۱۳۹۷ در سامانه مربوط ثبت شد.

این مقام مسئول بیان کرد: پژوهشکده علوم اسلامی سه گروه پژوهشی مصوب شامل: گروه فرهنگ، ادب و تمدن اسلامی، گروه علوم قرآنی و فقه جعفری و گروه تصحیح و ترجمه متون اسلامی دارد که ذیل عناوین این گروه‌ها در فراخوان شهریور در یازده رشته، و در فراخوان بهمن در هفت رشته شامل: علوم قرآن و حدیث، سیاست‌گذاری فرهنگی، مدیریت فرهنگی، تاریخ،‌ فرهنگ و تمدن اسلامی،‌ علوم اجتماعی، اخلاق و آشنایی با منابع اسلامی، ادیان و عرفان برای جذب هیئت علمی اقدام شده است.

علائی با اشاره به اینکه برای هر یک از رشته‌های یادشده، شرایطی اختصاصی منظور شده است که متقاضیان می‌بایست بر اساس آن نسبت به ثبت درخواست اقدام نمایند، گفت: دارا بودن تحصیلات حوزوی و مطالعات عمیق اسلامی، شرط الزامی و برخورداری از سوابق پژوهشی حداقل در یکی از حوزه‌های: وحی شناسی، مکاتب تفسیری و حدیثی، واژگان قرآن و حدیث، ارتباطات فرهنگی، تمدن نوین اسلامی، ملل مسلمان، انقلاب اسلامی، شیعه شناسی، سیاست‌گذاری فرهنگی، ارتباطات فرهنگی، تمدن اسلامی، دین و دینداری، اخلاق اجتماعی،‌ گفت و گوی ادیان و مذاهب، عرفان شیعی،‌ از شرایط اختصاصی اعلام شده است.

بیشتر بخوانید.....
منحصرکردن شادکامی به رفع نیازهای اساسی درک غلط شاکله انسانی است

متقاضیان جذب می‌توانند به وب سایت mjazb.ir مراجعه کنند.