کتاب شما که غریبه نیستید نوشته هوشنگ مرادی کرمانی توسط انتشارات معین به چاپ بیست و سوم رسید.

به گزارش پرس شیعه؛ کتاب «شما که غریبه نیستید» نوشته هوشنگ مرادی کرمانی نویسنده مطرح ادبیات معاصر، به تازگی توسط انتشارات معین به چاپ بیست و سوم رسید است.

این کتاب ماجراهای دوران کودکی مرادی کرمانی را با چاشنی طنز شامل می شود که اولین چاپش، ۵ سال پیش به بازار نشر عرضه شد.

«شما که غریبه نیستید» برای بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی تهران به چاپ بیست و دوم رسید و نسخه های این نوبت از چاپش در نمایشگاه کتاب به پایان رسیدند.

به این ترتیب کتاب مذکور طی روزهای اخیر به چاپ بیست و سوم رسید.