بوکسور سوریه، به سبب روبرو شدن با نماینده رژیم صهیونیستی، از شرکت در مسابقات جهانی بوکس در آذربایجان، انصراف داد.

به گزارش پرس شیعه؛ عیسی النصار رئیس فدراسیون مشت زنی سوریه، اعلام کرد: “علاء غصون”، مشت زن سوری، به منظور راهیابی به مسابقات المپیک بوکس، در این مسابقات شرکت کرد، اما پس از آن که قرعه، او را در برابر نمایندۀ “اسرائیل” قرار داد، وی ترجیح داد از مسابقات انصراف دهد.

به نوشتۀ خبرگزاری رسمی سوریه، “سانا” علاء غصون، با وجود تمرینات متعددی که برای راهیابی به این مسابقات پشت سر گذاشته بود، از حضور در برابر نمایندۀ رژیم صهیونیستی انصراف داد تا مجبور نشود با نمایندۀ این رژیم، دست بدهد.

عیسی النصار تاکید کرد: با توجه به این که غصون از نخبه های قهرمانان مشت زنی در سوریه است، امید می رفت که در این مسابقات به نتایج مهمی دست یابد، اما عشق و علاقۀ او به وطن و وفاداری به اصول ملی، برای او از برنده شدن در مسابقات مهم تر بود.