طلاق یعنی رها ساختن زن و این سوره مدنی است.

 این سوره ۱۲ آیه دارد. ۷ آیه نخست یعنی بیش از نیمی از این سوره احکام طلاق را بیان می کند.
در بخش دوم این سوره اهمیت و نقش پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)و قرآن را یادآور می شود و بیان می کند که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) با آیات روشنگر الهی، مؤمنین را از تاریکی خارج، و به سوی نور می برد. سپس به سرانجام آنانکه خدا و رسولان او را پیروی می کند اشاره دارد.
در آیات ۸ تا ۱۱ می خوانیم:
و چه بسیار (مردم) شهرها که از امر پروردگار خود و رسولانش سرپیچیدند. پس سخت به حساب آنان رسیدیم و به عذابی بی مانند مجازاتشان کردیم. پس کیفر اعمالشان را چشیدند، و عاقبت کارشان زیانکاری و خسران بود. (و در آخرت) خداوند برایشان عذابی سخت مهیا کرده است. پس ای صاحبان عقل – که ایمان آورده اید – از خدا بترسید؛ همانا خداوند به سوی شما ذکر فرستاده است: رسولی که آیات روشنگر الهی را بر شما می خواند تا کسانی را که ایمان آورده اند و کارهای شایسته کرده اند از تاریکی ها به سوی روشنائی برون آورد. و هر کس به خدا ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد، خداوند او را در باغهایی که زیر (درختان) آن نهرها جاری است، در می آورد که تات ابد در آن جاویدان است. همانا خدا روزی خوش برای او مهیا کرده است.
با دقت در عبارت: ای صاحبان عقل که ایمان آورده اید… (۹۴) روشن می شود که: صاحبان عقل، همان مؤمنانند؛ مفهومش این است که: هر کس ایمان ندارد، در واقع از عقل و خرد بی بهره است.
پس انسان هر چند در علوم مادی و فنون بشری پیشرفت کند، اگر ایمان نداشته باشد، نشانه آنست که از عقل بهره ای ندارد. به راستی واقعیت همین است و پیشرفت در علوم مادی، نشانه داشتن عقل نیست. مگر نه آنست که قدرتهای استکباری از برترین ابزار و فنون بهره مندند، اما با پیشرفته ترین وسایل و تسلیحات کشتار جمعی و سلاح های میکروبی و شیمیایی و هسته ای عامل اصلی کشتار مظلومان در سراسر جهانند. کفر آنان نشانه بی خردی و بی عقلی آنان است و این وحشی گری ها از آثار کفر و بی عقلی این درندگان انسان نماست.

کتاب گلستان سوره‌ ها – ص ۱۰۴
محمد حسین جعفری