نیروهای اطلاعاتی لبنان، تروریستی را دستگیر کرده اند که اعترافات او بانک اطلاعاتی مهمی را به منظور جلوگیری از بسیاری از حملات فراهم کرده است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه “الاخبار” لبنان، نام این تروریست “م.غرزاوی” و یکی از عناصر مرتبط با داعش است.
وی که تبعه لبنان است، اطلاعات مهمی را در اختیار نهادهای امنیتی این کشور قرار داده است.
اداره اطلاعات لبنان، از انتشار این اطلاعات مهم خودداری کرد، تا مانع از رعب و وحشت شهروندان شود.
الغرزاوی در اعترافاتش از عملیات انتحاری و نفوذی خبر داد که تروریستها برای هدف قرار دادن مناطقی در ضاحیه در ماه رمضان تدارک دیده بودند.
این تروریست دستگیر شده، فعالیتهای مختلفی داشت از جمله جمع آوری اطلاعات و جذب نیرو و آماده کردن آنها برای اجرای عملیات.
ماجرای الغرزاوی هنگامی آغاز شد که به پایگاه اصلی داعش در سوریه یعنی شهر رقه رفت. وی مدتی در آنجا بود و دوره های امنیتی، نظامی و عقیدتی گروه تروریستی داعش را گذراند.
تحقیقات از این تروریست، نشان داد که داعش پس از انفجار برج البراجنه، روش جدیدی را برای جلوگیری از شناسایی هسته‌های خفته خود به کار گرفته است. در انفجار تروریستی برج البراجنه نیروهای امنیتی توانستند اکثر تروریستهای عامل آن حمله را دستگیر کنند.
بر اساس این اطلاعات، داعش تصمیم گرفته روشی مشابه روش اسرائیلی ها را به کار بگیرد که “پست مرده” نامیده می شود. این موضوع مربوط به ارتباط بین افراد یک شبکه است، به صورتیکه هیچکدام از آنان با دیگر ارتباطی ندارند و هرکدام از اعضای شبکه مأموریتی دارد. به عنوان مثال، یکی از عناصر نامه‌ای را در یک منطقه دور افتاده مخفی می کند؛ پس از آن یکی دیگر از عناصر آن نامه را برمی دارد و در این بین هیچ ملاقاتی بین دو نفر صورت نمی گیرد، و هرکدام مأموریت خود را انجام می‌دهند.