روزنامه رأی الیوم، تقدیر آشکار نایب رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس از پشتیبانی ایران از مقاومت و مسأله فلسطین را نشانۀ ناامیدی این جنبش از دولتهای عربی دانست.

به گزارش پرس شیعه؛ رأی الیوم تأکید کرد، سخنان موسی ابو مرزوق بیانگر آن است که جنبش حماس از “اردوگاه سنی” که طی ۵ سال اخیر به عنوان پشتیبان و حامی اصلی به آن تکیه کرده بود، ناامید شده است.
ابومرزوق اظهار داشت، که ایران از مقاومت و مسأله فلسطین در زمینه امداد رسانی، آموزش و کمک مالی پشتیبانی کرده و بیشتر کشورها از ارائه اینگونه کمک‌ها ناتوان هستند.
رأی الیوم خاطرنشان کرد: عربستان سعودی در سایۀ اعلام جنگ علیه اخوان المسلمین و پشتیبانی همه جانبه از عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر در دوران عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه سابق، درهای خود را به روی حماس بست، و روی کار آمدن سلمان بن عبدالعزیز هم تغییری در این موضوع به وجود نیاورد.