معصوم ستانکزی و عبد الله حبیبی بعنوان نامزدهای تصدی ریاست امنیت ملی و وزیر دفاع افغانستان از مجلس نمایندگان این کشور رای اعتماد گرفتند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری «جمهور»، مجلس نمایندگان افغانستان امروز دوشنبه، «معصوم استانکزی» و «عبدالله حبیبی» را بعنوان رئیس امنیت ملی و وزیر دفاع انتخاب کردند.

در جلسه علنی امروز، نمایندگان پارلمان به معصوم استانکزی ۱۶۱ و به عبدالله حبیبی ۱۶۷ رای اعتماد دادند.

با انتخاب این دو نفر، مهمترین ارگان های دفاعی و امنیتی افغانستان پس از نزدیک به دوسال اداره توسط سرپرستان، صاحب وزیر و رئیس شدند.

معصوم استانکزی پیش از این بعنوان رئیس شورای عالی صلح و سرپرست وزارت دفاع انجام وظیفه نموده است و عبدالله حبیبی نیز در وزارت دفاع ایفای وظیفه کرده است.

مجلس نمایندگان افغانستان پیش از این یکبار استانکزی را بعنوان نامزد وزیر دفاع رد کرده بود.