سازمان ملل، روز دوشنبه، از شکسته شدن رکوردِ شمار پناه جویان طی سال ۲۰۱۵، خبر داد.

به گزارش پرس شیعه؛ کمیساریای عالی پناه جویان وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کرد: با رسیدن شمار پناه جویان در سال ۲۰۱۵ به ۶۵,۳ میلیون نفر، رکورد تاریخی آمار پناه جویان، شکسته شد.

کمیساریای عالی پناه جویان در گزارش سالانۀ خود تاکید کرد: این نخستین بار است که شمار پناه جویان و آوارگانِ جهان، از شصت میلیون نفر فراتر می رود و با جمعیت بریتانیا برابری می کند.

بر پایه این گزارش، با توجه به این که شمار پناه جویان در سال ۲۰۱۴، پنجاه و نه میلیون و پانصد هزار نفر بود، روند رشد این آمار، بسیار چشمگیر به نظر می رسد.
این گزارش همچنین حاکی است: شمار کسانی که به سبب وحشت از جنگ و سرکوب، کشورشان را ترک کرده اند، به ۲۱,۳ میلیون رسید و کسانی که از خانه های خود آواره شدند اما هنوز در کشورشان به سر می برند، ۴۰,۸ میلیون نفر هستند.
کمیساریای عالی پناه جویان همچنین از ثبت نام ۳,۲ پناه جو در کشورهای صنعتی در مدت سال ۲۰۱۵ خبر داد.

شمار پناه‌ جویان، با جمعیت انگلیس برابری می‌کند !