مقامات توکیو مشغول ابداع سیستمی هستند که با استفاده از رادارهای آب وهوایی، وقوع تندباد و باران های سیل آسا را ۲۰ تا ۳۰ دقیقه قبل از وقوع پیش بینی می کند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از گیزمگ، مقامات توکیو مشغول آزمایش فناوری جدیدی هستند که با استفاده از رادارهای آب وهوایی و امواج رادیویی دیجیتال در زمین می تواند به سرعت و با دقت باران های شدید و تندبادها را ۲۰تا ۳۰ دقیقه قبل از وقوع، پیش بینی کند.

این فناوری جدید با همکاری سازمان های صنعتی، دولتی و دانشگاهی از جمله انستیتو ملی فناوری اطلاعات و مخابرات در کوگانی ابداع شده است. مقامات امیدوارند این سیستم را قبل از المپیک ۲۰۲۰ میلادی اجرا کنند.

سیستم های رادار فعلی توانایی محدودی برای پیش بینی باران های سیل آسا دارند که به نام  باران های چریکی(guerilla rainstorms) مشهور  هستند. این نوع بارش از ریزش و خنک شدن بخار آب به وجود می آید و به طور ناگهانی در مناطق گرم آغاز  می شود.

اما سیستم جدید قدرتمندتر از نمونه های فعلی است و می تواند اندازه قطرات باران و ساختار ابر را بسنجد.

در مرحه بعد این سیستم با امواج رادیویی روی زمین یکپارچه می شود. می توان از این امواج برای اندازه گیری تغییرات لحظه ای در سطح بخار آب استفاده کرد. به وسیله این امر می توان زمان احتمالی طوفان را به طور دقیق تر پیش بینی کرد.