تظاهرات مردم بحرین ضد آل خلیفه و بازداشت مجدد رئیس مجلس علمای شیعیان بحرین ادامه دارد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رسانه های بحرینی، اهالی مناطق ابوصَیبَع والشاخوره بحرین شب گذشته در اعتراض به بازداشت مجدد رئیس مجلس علمای شیعیان بحرین سید مجید المشعل تظاهرات کردند.

در این تظاهرات مردم با حمل تصاویری از المشعل شعارهایی مبتی بر ایستادگی و مقاومت مردم سر داده و بازداشت مجدد المشعل را محکوم نمودند.