محققان ایالت فلوریدا آمریکا مدعی طراحی الگوریتمی شدند که قادر است حملات تروریستی داعش را در دنیای واقعی پیش بینی کند.

به گزارش پرس شیعه؛ محققان دانشگاه میامی در ایالت فلوریدا آمریکا ادعا می کنند که الگوریتمی طراحی کرده اند که می تواند به درستی حملات تروریستی داعش در دنیای واقعی را بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از شبکه های اجتماعی پیش بینی کند.

ادعای طراحی این الگوریتم یک هفته پس از تیراندازی مرگبار در یک کلوپ شبانه متعلق به همجنس بازان در شهر اورلاندو ایالت فلوریدا صورت می گیرد.

محققان دانشگاه میامی امیدوارند که با استفاده از این الگوریتم و مدل سازی نحوه رفتار افراط گرایان در شبکه های اجتماعی پیش از آن که کسی جان خود را از دست بدهد نیروهای امنیتی را در شناسایی عاملان احتمالی حملات تروریستی یاری رسانند.

الگوریتم طراحی شده به وسیله این محققان در حال حاضر تنها گروه های موجود در شبکه های اجتماعی را زیرنظر داشته و از دنبال کردن فعالیت افراد عاجز است اما محققان امیدوارند که به زودی این قابلیت را نیز به الگوریتم طراحی شده اضافه کرده و بتوانند افرادی را که از آموزه های داعش الهام گرفته اما هیچ ارتباط مستقیمی با این گروه نداشته و از آن دستور نگرفته اند را شناسایی کنند.

محققان طراحی کننده این الگوریتم فعالیت نزدیک به ۲۰۰ گروه حامی داعش را در شبکه های اجتماعی بررسی کرده و متوجه شدند که این گروه ها چگونه رشد می کنند، در صورت تعطیل شدن چگونه فعالیت خود را مجددا آغاز می کنند و چگونه الهام بخش افرادی مانند عامل اصلی حادثه تیراندازی در اورلاندو می شوند که سابقه افراط گرایی شناخته شده ای ندارند.

یکی از مهم ترین قابلیت های این الگوریتم آن است که می تواند رفتارها و ارتباطاتی در شبکه های اجتماعی را که ممکن است به انجام خشونت در دنیای واقعی منجر شوند، تشخیص دهد.