دوزه آموزشی دین و تبلیغ با حضور علما و مبلغان شیعه در لکهنو هند برگزار شد.

به گزارش پرس شیعه؛ دوره آموزشی دین و تبلیغ از سوی مرکز فقه و فقاھت وابسته به دفتر نمایندگی حضرت آیت اللہ وحید خراسانی در لکھنو ھند برگزار شد.

حجت الاسلام سید منور حسین رضوی در این دوره گفت: مبلغان سختی فراوانی متحمل می شوند و جزای واقعی خود را نه در دنیا، بلکه در آخرت دریافت خواهند کرد.

وی با اشارہ به این که تبلیغ، کار انیبا و ائمه اطهار(ع) است، افزود: توفیق تبلیغ اسلام به ھرکسی دادہ نمی شود، تا اخلاق یک مبلغ، اخلاق الھی نشود نمی تواند مبلغ اسلام شود.

حجت الاسلام حسنین باقری در درس عقائد اسلام و اصول عقائد شیعه گفت: در دنیای امروزی فھم بنیان ھا عقائد، خیلی مھم است چون اگر نتوانیم بنیان ھا اصیل عقائد اسلامی را بشناسیم، به خودکشی و کشتار به گناھان روی می آوریم.

وی افزود: کسانی که در کشورھای اسلامی سوریه، عراق، افغانستان و پاکستان عملیات انتحاری انجام می دهند، بی عقیده نیستند اما بر اساس اعتقاد غلطی که دارند، فکر می کنند خود و مردم را در راه رضای خود به قتل می رسانند.