نماینده سنای پاکستان بیان داشت: اعتقاد دارم عربستان از موضوع حج به عنوان یک سلاح سیاسی در برابر ایران بهره برداری کرده است و با این کار مرتکب اشتباه بزرگی شده است.

به گزارش پرس شیعه؛ سید طاهر حسین مشهدی نماینده سنای پاکستان در سخنانی با اشارہ به این که من معتقدم که عربستان از موضوع حج به عنوان یک سلاح سیاسی در برابر ایران بهره برداری کرده است و با این کار مرتکب اشتباه بزرگی شده است گفت: هیچ وجه قابل قبول نیست که مسلمانان به دلیل نزاع های سیاسی، از انجام فریضه دینی حج محروم شوند.

وی ضمن ابراز تاسف از محروم شدن هزاران ایرانی از سفر حج امسال گفت: حج ارتباطی به روابط سیاسی میان عربستان و کشورهای دیگر ندارد و حق تمام مسلمانان جهان است که این فریضه اسلامی الهی را انجام دهند.

مشهدی با اشاره به فاجعه سال گذشته در منا و سقوط جرثقیل در مسجدالحرام که باعث کشته شدن تعداد زیادی از حجاج شد، تصریح کرد: بدون تردید این رخدادها حاصل بی تدبیری و سوءمدیریت عربستان است و عربستان باید اطمینان بدهد که چنین حوادثی که عامل آن خطای انسانی و مدیریتی است، رخ ندهد.