رژیم آل خلیفه تابعیت شیخ عیسی قاسم مرجع تقلید شیعیان بحرین را لغو کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از شبکه خبری المنار، مقامات بحرین تابعیت شیخ عیسی قاسم مرجع تقلید شیعیان بحرین و روحانی برجسته این کشور را لغو کردند.

در واکنش به این اقدام مقامات بحرینی، اقشار مختلف مردم این کشور خواستار برپایی تظاهرات اعتراض آمیز شدند.

سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم چهره بحرین را عوض می‌کند

مرکز حقوق بشر بحرین در واکنش به اقدام آل خلیفه در سلب تابعیت عالی‌ترین مرجع تقلید شیعیان بحرین اعلام کرد: تصمیم حکومت در لغو تابعیت شیخ عیسی قاسم چهره بحرین را عوض خواهد کرد.

بحرین رکورد دار سلب تابعیت

در همین رابطه «نضال آل سلمان» از مرکز حقوق بشر بحرین گفت، از سال ۲۰۱۲ تاکنون ۲۸۰ نفر سلب تابعیت شده‌اند و حدود ۲۰۰ مورد آن فقط در سال ۲۰۱۵ صورت گرفت و در میان افرادی که سلب تابعیت شده‌اند اساتید دانشگاه، رهبران مذهبی، تجار و نیز نمایندگان سابق پارلمان قرار دارند.

پیش از این نیز مقامات قضایی بحرین، جمعیت الوفاق بزرگترین جمعیت معارض این کشور را منحل و دفاتر این جمعیت را در سراسر بحرین تعطیل کردند.

همچنین مقامات بحرین مدت محکومیت شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق را از ۴ سال به ۹ سال افزایش دادند.

بحرین از سال ۲۰۱۱ صحنه اعتراض‌های مسالمت آمیز مردم این کشور علیه خاندان حاکم است. معارضان بحرینی خواستار حق تعیین سرنوشت هستند.

خاندان حاکم در بحرین با استفاده از خشونت اعتراض مسالمت آمیز ملت این کشور را پاسخ داده است که تاکنون بیش از ۱۵۰ بحرینی شهید و صدها نفر دیگر زخمی شده‌اند.