دادگاه مصر طی حکمی وزیر اطلاع رسانی دوره «حسنی مبارک» دیکتاتور سابق این کشور را از اتهام فساد مالی تبرئه کرد.

به گزارش پرس شیعه،به نقل از خبرگزاری آناتولی، دادگاه جنایی قاهره روز چهارشنبه «انس الفقی» وزیر اطلاع رسانی دوره حسنی مبارک را از اتهام کسب درآمد نامشروع تبرئه کرد.

بر اساس این گزارش، دادگاه استیناف در جلسه ۱۱ ژانویه سال ۲۰۱۵ اعتراض ارائه شده از سوی دادستانی کل به حکم حبس تعلیقی انس الفقی به مدت یکسال به اتهام کسب درآمد نامشروع و سوء استفاده از منصب را پذیرفته بود.

دادگاه قاهره همچنین رأی به محاکمه جدید الفقی را داد که هنوز زمان آن مشخص نیست.
این دادگاه در تاریخ ۲۰ فوریه ۲۰۱۴ طی حکمی انس الفقی را به یکسال حبس تعلیقی و پرداخت جریمه نقدی به مبلغ یک میلیون و ۸۰۰ هزار پوند به اتهام کسب درآمد نامشروع به ارزش ۳۳ میلیون و ۴۰۰ هزار پوند، محکوم کرده بود.

دادستانی اموال عمومی در لایحه اتهام علیه انس الفقی آورده بود که وی مابین سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ با سوء استفاده از منصب خود توانسته بود به روش غیر قانونی مبلغ ۳۳ میلیون و ۴۰۰ هزار پوند ثروت اندوزی نماید.