ساعاتی پس از اعلام لغو تابعیت شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین توسط مقام های آن کشور، هزاران تن از مردم منطقه الدراز به راهپیمایی و اعتراض پرداختند.

به گزارش پرس شیعه؛ با توجه به جایگاه برجسته شیخ عیسی نزد مردم بحرین انتظار رژیم بحرین به دلیل این اقدام تحت فشار شدید افکار عمومی قرارخواهد گرفت.

وزارت کشور بحرین امروز با انتشار بیانیه ای ضمن اعلام خبر لغو تابعیت شیخ قاسم، مدعی شد که شیخ عیسی قاسم به منافع عالی کشور ضربه زده و حق وفاداری به وطن را به جا نیاورده است.

آیت الله شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین و رهبر معنوی انقلاب آن کشور درسال سال ۱۹۳۷ میلادی دریکی از مناطق روستایی بحرین متولد شد.