شیراز – تفاهم نامه همکاری سازمان میراث فرهنگی و شهرداری شیراز در خصوص واگذاری ۲۸ خانه تاریخی امضاء شد.

به گزارش پرس شیعه؛ عصر دوشنبه شهردار شیراز در صحن علنی شورای شهر شیراز، گفت: اولین توافق نامه با سازمان میراث فرهنگی در خصوص وضعیت خانه های تاریخی است که با نظارت این سازمان مرمت کنیم.

علیرضا پاک فطرت افزود: برای بازگرداندن مردم به بافت تاریخی نیاز است که مرمت این خانه ها را انجام دهیم و این اولین قرار داد در کلان شهرها است که هدف زنده سازی بافت تاریخی است.

وی ادامه داد: بافت تاریخی شیراز با ارزش و قابل ارائه است که مردم باید با شهرداری همکاری و منازل را احیاء کنند.

شهردار شیراز تاکید کرد: در بافت تاریخی پروانه گرفتن بدون پرداخت همراه است و جنبه های فرهنگی و اجتماعی این قرار داد وسیع است.

پاک فطرت تصریح کرد: ۱۷ منزل باید به شکل قبل نوسازی شود که بسیار سخت است، ۱۱ منزل هم میراثی است که باید با نظارت سازمان میراث فرهنگیاحیاء شود و انتظار همکاری انجمن دوستداران میراث فرهنگی را داریم که پس از احیاء یه مدت ۲۲ سال در اختیار شهرداری است.

وی افزود: ۴۰ میلیارد تومان نیز اعتبار برای این حرکت لازم است که انتظار داریم سرمایه گذاران مشارکت کنند.