وزیرعلوم تحقیقات و فناوری با صدور حکمی رئیس مجتمع آموزش عالی شیروان را منصوب کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ محمد فرهادی با صدور حکمی محمد رضا غلامی را به سمت رئیس مجتمع آموزش عالی شیروان منصوب کرد.

همچنین وزیر علوم در نامه جداگانه ای از خدمات اصغر خشنود یزدی رئیس سابق مجتمع آموزش عالی شیروان تجلیل کرد.

گفتنی است محمد رضا غلامی استادیار گروه آموزشی تکنولوژی تولیدات گیاهی آموزش عالی شیروان است و در گذشته مسئولیت معاونت آموزشی و پژوهشی این مجتمع را برعهده داشته است.