یوسف ربیع رئیس مرکز حقوق بشر بحرین سلب تابعیت آیت الله عیسی قاسم توسط رژیم آل خلیفه را نشانگر ضعف این رژیم برشمرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از المیادین، «یوسف ربیع» رئیس مرکز حقوق بشر بحرین سلب تابعیت آیت الله عیسی قاسم روحانی شیعه را نشان ضعف رژیم بحرین دانست. وی همچنین اعلام کرد که تصمیم سلب تابعیت آیت الله عیسی قاسم پیامدهای خطرناکی به همراه خواهد داشت.

رئیس مرکز حقوق بشر بحرین همچنین از جامعه بین الملل خواست پیش از آنکه رژیم بحرین دست به جنایت بزند وارد عمل شود. وی همچنین تصریح کرد که رژیم بحرین مرخصی کادر پزشکی را لغو کرده است و نگرانی هایی درباره یورش به تجمع کنندگان در الدراز که منزل شیخ عیسی قاسم در آن واقع است، وجود دارد.

وی گفت: تصمیم ما در بحرین ادامه گزینه اعتراضات مسالمت آمیز است.

ربیع همچنین اظهار داشت در صورتی که مقامات آل خلیفه دست به اقدامات خطرناکتری بزنند عرصه برای تمام احتمالات باز خواهد بود.

لازم به ذکر است که وزارت کشور بحرین روز دوشنبه با متهم کردن شیخ عیسی احمد قاسم به تبلیغ طائفی‌گری و فتنه‌ انگیزی در بحرین اعلام کرد که تابعیت وی را لغو کرده است.