دوره تربیت مربی پیشگیری از اعتیاد برای اساتید و دانش آموختگان حوزه های علمیه خواهران ۹ و ۱۰ اسفندماه در قم برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه، طلاب درحال تحصیل سطح ۴،  دانش ­آموختگان سطح ۳،  دانش­ آموختگان سطح ۲ و اساتید و معاونان مدارس حوزه های علمیه خواهران می توانند در دوره تربیت مربی پیشگیری از اعتیاد شرکت کنند.

این دوره در مدرسه کریمه اهل بیت(ع) با ظرفیت ۵۰ نفر برگزار می شود که به افراد موفق در دوره مدرک کشوری برای همکاری با ستاد مبارزه با مواد مخدر اعطا می شود.

اولین دوره تربیت مربی پیشگیری از اعتیاد برای اساتید و طلاب حوزه های علمیه خواهران در شهر تهران برگزار شده است.