دبیر کل ناتو در گفتگویی از تلاش برای ارتباطی سازنده و متناسب با روسیه خبر داد.

به گزارش پرس شیعه؛ «ینس استولتنبرگ» در گفتگو با روزنامه آلمانی زوددویچه سایتونگ در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ناتو قبل از نشست این سازمان در ورشو در ماه جولای دست به برخی تمرینات آمادگی نظامی زد از جمله اعزام گردانی نظامی به لهستان، لتونی، لیتوانی و استونی. آیا این اقدامات سبب آرامش ناتو شده است، گفت: ما بدنبال رویارویی با روسیه نیستیم. جنگ سرد متعلق به تاریخ است و ما می خواهیم که همچنان همینطور باقی بماند. آنچه ما انجام می دهیم تدافعی و تناسبی است.

وی در ادامه افزود: حضور گردان های ناتو نشان دهنده یک حضور نظامی مرزبندی شده است. اعزام گردانهای ما به معنی درگیری نیست،بلکه با هدف ممانعت از درگیری انجام می شود.هر دهه ما درس جدیدی می آموزیم و حال اینکه تا زمانی که بطور بسته عمل کنیم، نمی توانیم از درگیری پیشگیری کنیم.

دبیر کل ناتو با بیان اینکه دفاع قوی و مستحکم، تخمین زدن های دقیق و قوی و اتحاد در ناتو بهترین راه برای پیشگیری از درگیری است، اظهار داشت: درحال حاضر نیز خواهان گفتگوهای سیاسی با روسیه هستیم و این مهمتر از هر چیز دیگر است. تا زمانی که سکوت کنیم موضوعی برای حل شدن باقی نمی ماند.

استولتنبرگ در ادامه درخصوص مانور در شرق اروپا به این روزنامه آلمانی گفت: بی شک اقدامی که ما در شرق اروپا انجام می دهیم به نوعی پاسخ به رفتارهای روسیه است.تاکنون کسی سخنی از حضور ناتو در شرق اروچا به میان نیاورده در حالی که روسیه بطور غیر قانونی شبه جزیره کریمه را از آن خود کرده است. ما با اعمال برخی محدودیت ها واکنش نشان می دهیم.

ما باید همچنان در این موضع خود باقی بمانیم که از تک تک متحدان خود در مقابل تهدیدات دفاع کنیم. در عین حال برای ارتباط متناسب و سازنده با روسیه نیز آماده بوده و برای آن تلاش می کنیم .

دبیر کل ناتو همچنین تصریح کرد: اکنون زمان آن فرا رسیده تا گفتگوهایی سازنده انجام شود و این را بارها در طی هفته های گذشته به روس ها گفته ایم.ما بدنبال مکانیسمی هستیم تا بدون درگیری به بهترین نتیجه دست پیدا کنیم.