استاد دانشگاه آزاد اسلامی گفت: رسانه در حجم وسیع خود غرب گراست که این هژمونی غربی در عرصه رسانه ها حاکم است.

به گزارش پرس شیعه؛ نشست تخصصی ظرفیت های رسانه ای جهان اسلام با حضور فرید الدین حدادعادل، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه آزاد اسلامی توسط پژوهشگاه مطالعات جهان اسلام در محل این پژوهشگاه برگزار شد.

دکتر فرید الدین حدادعادل با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ گفت: بعضی از افراد بر این معتقد هستند که انقلاب ایران از حیث رسانه ای بودن یک انقلاب واکی تاکی است.

وی تصریح کرد: انقلابی که بر اثر دو نمونه تکثیر کاست و بهرمندی از سیستم بیسیم واکی تاکی که کار سیاسی، امنیتی و اجتماعی را برعهده داشت نقش بسزایی را در این پیروزی ایفا کرد.

این تحلیلگر سیاسی با اشاره به پیدایش و رشد رسانه ها گفت: امروزه بالغ بر ۲۰ نوع رسانه موجود است که مبتدی ترین نوع رسانه جهت انتقال پیام از طریق دود و آتش توسط سرخ پوستان بوده و بعد ها با ایما و اشاره و اکنون به وسیله شبکه جهانی اینترنت فاصله ها را کوتاه و به تبادل فرهنگ ها کمک بیشتری کرده است. اکنون دو هدف ابزارمند و غیر ابزارمند از ویژگی های بارز رسانه محسوب می شود.

وی در خصوص جهان اسلام و ۳ دیدگاه غربی در خصوص مسلمانان افزود: در دیدگاه اول هرشخصی که در محدوده سرزمین های اسلامی زندگی می کند اطلاق عضوی از جهان اسلام بر او می شود. در دیدگاه دوم هر مسلمانی را بر اساس تفکرات خود مرتبط با جهان اسلام می دانند. در دیدگاه سوم هر شخصی که دیدگاه تروریستی و افراطی دارد جهان اسلام بر او نام می گذارند.

حدادعادل افزود: رسانه امروزی کاملا متنوع و برخلاف موضوعات دیگر ظهور رسانه های جدید منجر به از بین رفتن رسانه های قبلی نشده است. رسانه های امروز برپایه تکنولوژی محور و انسان محور که از مرزهای سنی و جنسی فراتر رفته است نیز ایجاد شده اند. رسانه در حجم وسیع خود غرب گراست که این هژمونی غربی در عرصه رسانه ها حاکم است.