وزرای کشور ایالات آلمان درخواستی مبنی بر توسعه ثبت تسلیحاتی این کشور ارائه دادند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رادیو آلمان، رسانه های آلمان در گزارش های مختلفی اعلام کردند که وزرای کشور ایالت های آلمان با ارائه درخواستی به «توماس د میزرر» وزیر کشور خواستار توسعه ثبت تسلیحاتی در این کشور شده تا در نهایت منجر به ایجاد شبکه اروپایی شود.

وزرای کشور ایالت های آلمان دلیل این اقدام را ثبت دقیق مبادلات تسلیحاتی و آمار دقیق از آن اعلام کرده اند.

آنها همچنین با اشاره به حوادث تروریستی اخیر در اروپا تاکید کردند تحقق توسعه ثبت تسلیحاتی می تواند به کنترل هر چه بهتر و بیشتر وقوع احتمالی حملات تروریستی کمک کند.

اروپا می تواند با در اختیار داشتن یک شبکه تسلیحاتی هرگونه تخلف در این زمینه را مطلع شده و از عواقب بعدی آن پیشگیری کند.