رئیس جمهوری آلمان در خصوص ملی گرایی در اروپا هشدار داد و آنرا مانع همگرایی در اروپا دانست.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رادیو آلمان، «یوآخیم گواک» رئیس جمهوری آلمان در جریان سفر به رومانی با بیان این مطلب افزود: در عصر کنونی ملی گرایی می تواند به عنوان یکی از مسائل مانع همگرایی در اروپا مطرح شود.

وی با بیان اینکه وجود حد و مرز در تعابیر می تواند باعث اعتدال شود، گفت: نیاز اروپای امروز به اعتدال بیش از گذشته نمود دارد.

رئیس جمهوری آلمان در ادامه سفر دو روزه خود به رومانی با اشاره به همه پرسی انگلیس برای ماندن یا نماندن در اتحادیه اروپا تصریح کرد: لندن نباید ضرورت بودن در کنار کشورهای اروپایی دیگر را از یاد ببرد.

امیدواریم مردم انگلیس با رای به ماندن خللی در این ایده ایجاد نکنند که در این صورت تبعات منفی به همراه خواهد داشت.