۲۵۲ نماینده مجلس در بیانیه ای اقدام رژیم آل خلیفه در سلب تابعیت از شیخ عیسی قاسم روحانی بحرینی را محکوم کردند.

به گزارش پرس شیعه؛ در پایان جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بیانیه ای با امضای ۲۵۲ نماینده در محکومیت سلب تابعیت از شیخ عیسی قاسم، روحانی بحرینی قرائت شد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

«چند روز گذشته شاهد نقض دو میثاق سازمان ملل با سلب تابعیت از شیخ عیسی قاسم بودیم.

مطابق میثاق‌نامه‌های سازمان ملل هیچ کشوری نمی تواند از شهروندان خود سلب تابعیت نماید، حتی اگر مرتکب جنایت شده باشد. سکوت مرگ بار در مقابل چنین نقض آشکار توسط یک رژیم ارتجاعی در سرزمین بحرین چه معنایی دارد؟ آیا حاکمان در این کشور اسلامی به عواقب خطرناک و غیرقابل پیش بینی این اقدام نابخردانه فکر کرده اند؟ مجامع بین المللی که بارها نتایج این گونه فشارها را عینا در رادیکالی شدن ارتباط ملت و دولت ها دیده اند، چرا سکوت کرده اند؟ آیا روش آل خلیفه از نیروی عظیم مردمی این کشور که پایبند اخلاق، دین و متانت تاکنون بوده اند، بی خبر هستند.

مجلس شورای اسلامی انتظار دارد مجامع جهانی در مقابل این اقدام غیرقانونی و نقض حقوق بشر واکنش نشان دهند.»