معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: حدود ۵۰ ماموریت ویژه بر مبنای ظرفیت های بومی و توانمندی های موجود در کلان مناطق آمایشی سلامت طی تفاهم نامه هایی به این مناطق واسپاری شد.

به گزارش پرس شیعه؛ دکتر باقر لاریجانی با بیان این موضوع افزود: در نشستی با حضور مسئولین کلان مناطق آمایشی و معاونین آموزشی دانشگاهها وضعیت پیشرفت ماموریت های واسپاری شده به این مناطق رصد خواهد شد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت سند آمایش سرزمینی در آموزش عالی سلامت را به عنوان نقطه عطفی در حوزه آموزش علوم پزشکی برشمرد.

وی گفت: تصویب این سند در شورای انقلاب فرهنگی همزمان با تدوین بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی بود و مدل اجرایی این بسته ها، باتوجه به بستر مناسبی که آمایش سرزمینی برای بهره برداری از ظرفیت های بومی مناطق مختلف کشور فراهم می آورد، در قالب مناطق آمایشی کشور طراحی شد.

لاریجانی افزود: مطالعاتی نیز در زمینه توسعه رشته مقاطع علوم پزشکی در معاونت آموزشی انجام شده است که در مجموع حدود ۳۰۰ رشته مقطع در حوزه های مختلف، خصوصا علوم بین رشته ای، از این دو مطالعه استخراج شده است.

وی یادآور شد: باتوجه به این مطالعات و همچنین محورهای یازده گانه بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی حدود ۵۰ ماموریت ویژه و همچنین تعدادی ماموریت مشترک احصا و بر مبنای ظرفیت های بومی و توانمندی های موجود در کلان مناطق آمایشی کشور طی تفاهم نامه هایی به این مناطق واسپاری شد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: چند ماهی از واسپاری ماموریت های آموزشی به مناطق آمایشی کشور می گذرد و علیرغم این زمان کم شاهد حرکت های چشمگیری در مناطق و همچنین دانشگاههای علوم پزشکی کشور در راستای اجرای این ماموریت ها هستیم.

وی با تاکید بر لزوم پایش وضعیت تحقق ماموریت های ویژه واسپاری شده به مناطق و دانشگاههای علوم پزشکی کشور گفت: لازم است تا مسئولین مناطق آمایشی کشور از وضعیت پیشرفت کلیه ماموریت های واسپاری شده در سایر مناطق اطلاع یافته و همچنین در راستای اجرای ماموریت های مشترک نیز از تجربیات موفق یکدیگر بهره برداری کنند.

لاریجانی اضافه کرد: در همین راستا برنامه ریزی شده تا بعد از ماه مبارک رمضان طی نشستی دو روزه با حضور معاونان آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور و مسئولان پیگیری مأموریتهای ویژه در هر کلان منطقه وضعیت پیشرفت مأموریتهای ویژه بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در سطح مناطق بررسی شود.

وی گفت: بی شک خوداظهاری یکی از روش هایی است که کمک می کند مجریان ماموریت ها بهتر به نقاط قوت و چالش های مسیر طی شده پی برده و راهکارهاری عملیاتی برای بهبود روند اجرا طراحی کنند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت اظهار داشت: در این نشست مسئولان پیگیری ماموریتهای ویژه واسپاری شده گزارش اقدامات انجام شده را ارائه می دهند.

لاریجانی گفت: هدف از واسپاری ماموریت های ویژه توسعه هر ماموریت در سطح ملی با مرکزیت منطقه آمایشی مسئول است و بر همین اساس ارزیابی اجرای این ماموریت ها با رویکرد ملی انجام می شود.

وی جایگاه ایران در تولید دانش در حیطه هر مأموریت ویژه و وضعیت فعلی کشور در زمینه تربیت منابع انسانی در حیطه مأموریت ویژه را از مواردی ذکر کرد که در ارزیابی حرکت مناطق آمایشی مورد توجه قرار می گیرد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت اضافه کرد: افراد، اعضای هیات علمی، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی که در روند تحقق مأموریت ویژه به همکاری فراخوانده شده اند، اقدامات برای تحقق ماموریت ویژه در سطح منطقه آمایشی و همچنین سطح ملی و خروجی های قابل ارائه در راستای ماموریت ویژه از دیگر مواردی است که در این نشست گزارش خواهد شد.