تحقیقات شورای روابط اسلام و آمریکا به همراه دانشگاه برکلی حکایت از آن دارد که برای گسترش اسلام هراسی و افزایش تنفر از مسلمانان در آمریکا ۲۰۶ میلیون دلار هزینه شده است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از گاردین، تحریک تنفر علیه مسلمانان آمریکایی و همچنینی دین اسلام تبدیل به یک حرفه چند میلیون دلاری در آمریکا شده است.

این گزارش که محصول مشترک شورای روابط اسلام و آمریکا و مرکز نژاد و جنسیت دانشگاه برکلی کالیفرنیا است، از ۷۴ گروه که به نحوی به اسلام هراسی در آمریکا کمک کرده اند، نام می برد که هدف اصلی ۳۳ گروه از آنها «ترویج تعصب ورزی یا تنفر از اسلام و مسلمانان است.»

بر اساس این گزارش، گروه های اصلی شامل صندوق انتزاع (Abstraction Fund)، پروژه کلاریون (Clarion Project)، مرکز آزادی دیویدهورویتز (David Horowitz Freedom Center)، مرکز قانون و آزادی آمریکا، مرکز سیاست امنیتی، پروژه تحقیقی تروریسم، دیده بان جهاد (Jihadwach) و گروه «برای آمریکا» است که بین سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۱۳ میلادی تقریبا ۲۰۶ میلیون دلار صرف اسلام هراسی کرده اند.

به اعتقاد نویسنده این گزارش نفرتی که این گروه ها برای آن هزینه و تحریک می کنند تبعاتی واقعی همچون حمله به مساجد سراسر کشور و قوانین جدید تبعیض آمیز علیه مسلمانان در آمریکا دارد.